گروه خبري : اخبار سایت
تاريخ انتشار : 1397/07/25 - 09:14
كد :7

شیر پروانه ای ویفری هیو با عملگر برقی

شیر پروانه ای ویفری هیو با عملگر برقی

time33
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه : 8 الی 17
 

tell33
تلفن

02645330431-34
026-45382790
026-45382791
026-45400029
026-45400097
فکس: 89770442-021
 

location33
آدرس کارخانه

استان البرز، شهرستان نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، میدان اول سمت چپ، خ اردیبهشت شرقی 1، دست راست خ کارگر، دست راست خ هشترودی غربی پلاک 1، شرکت هیو افراس آب
کد پستی: 3331494356