گروه خبري : اخبار سایت
تاريخ انتشار : 1397/07/25 - 09:14
كد :7

شیر پروانه ای ویفری هیو با عملگر برقی

شیر پروانه ای ویفری هیو با عملگر برقی

time33
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه : 8 الی 17
 

tell33
تلفن

026-45382790
026-45382791
026-45400029
026-45400097
فکس: 89770442-021
 

location33
آدرس کارخانه

جاده قدیم نظرآباد به آبیک ، جنب پل راه آهن سیمان آبیک - جاده بیسیم - شرکت هیو افراس آب